Záruka na všechny výrobky a práci je 24 měsíců, LG 36 měsíců na kompresor.

V případě, že uživatel neuzavře s naší firmou dlouhodobou servisní smlouvu je povinen zajistit
minimálně 2x ročně, v případě, servisní činnost prováděnou oprávněnou firmou.
Uživatel je povinen  minimálně 1x  měsíčně zajistit vyčištění vzduchových filtrů!  Zhotovitel si
vyhrazuje právo namátkových kontrol zařízení. V případě závažných nedostatků je zhotovitel
oprávněn odstoupit od záruky.
záruční podmínky
Klimatizace pozadi tlacitka