Orientační ceník montáž klimatizace

Montáž klimatizace do 5 metrů

Montáž zařízení do 5ti metrů propojovacího potrubí  mezi vnitřní a venkovní jednotkou.
Rozsah: Montáž a zprovoznění zařízení, 1x průraz zdi,  - odvod kondenzátu samospá-
dem k vnější jednotce, -propojovací  měděné  potrubí v  délce 5 metrů, - vytvoření ele-
ktrického napájení v délce do 5 metrů, - příslušenství pro montáž ( např. konzole nebo
podstavné nohy pro  montáž vnější jednotky),- estetické krycí lišty včetně tvarovek pro
vedení propojovacího potrubí, - zaškolení obsluhy a závěrečný  protokol o  montáži. Ji-
né a specifické podmínky montáže dohodou.
Cena za montáž jedné soupravy zařízení cca 9 800,- Kč

Montáž klimatizace do 10 metrů

Montáž zařízení do 10ti metrů propojovacího potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou.
Rozsah: Montáž a zprovoznění zařízení, 1x průraz zdi, - odvod kondenzátu  samospá-
dem k vnější jednotce,-propojovací měděné potrubí v délce  10 metrů, -  vytvoření  ele-
ktrického napájení v délce do 10 metrů, - příslušenství pro  montáž ( např. konzole pro
nástěnnou  montáž  vnější jednotky),-  estetické  krycí lišty včetně tvarovek pro vedení
propojovacího potrubí,  -  zaškolení  obsluhy  a  závěrečný  protokol  o montáži. Jiné a
specifické podmínky montáže dohodou.
Cena za montáž jedné soupravy zařízení cca 14 800,- Kč

Montáž klimatizace do 15 metrů

Montáž zařízení do 15ti metrů propojovacího potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou.
Rozsah: Montáž a zprovoznění zařízení, 1x průraz zdi, - odvod  kondenzátu  samospá-
dem k vnější jednotce,-propojovací  měděné  potrubí  v  délce 15 metrů, - vytvoření ele-
ktrického napájení v délce do 15 metrů, -  příslušenství  pro montáž ( např. konzole pro
nástěnnou montáž  vnější  jednotky ),- estetické  krycí  lišty včetně tvarovek pro vedení
propojovacího potrubí, - zaškolení obsluhy a závěrečný protokol o montáži. Jiné a spe-
cifické podmínky montáže dohodou.
Cena za montáž jedné soupravy zařízení cca 19 900,- Kč
  Orientační ceník prací
- Cena za jeden metr propojovacího chladivového potrubí včetně izolace a lišty od 750,- Kč/bm
- Cena za jeden metr kondenzátního potrubí 150,- Kč/bm.                                                
- Cena za konzole pod venkovní jednotku od 650,- Kč.                                                        
- Cena za montáž a uvedení do provozu 1 systému (dle složitosti) od 4 000,- Kč
- Čerpadlo kondenzátu vč. plovákového čidla 2 600,- Kč                                                
- Souprava pro zimní provoz 4 500,- Kč                                                                
- Doprava 10kč/km
- Prace 390kč/hod/os
                                                                               
  Výše uvedené ceny jsou bez DPH 19%.
                          
Orientační ceník práce klimatizace Petr Wenzel
Klimatizace pozadi tlacitka