Klimatizace LG - Klimatizace Princip
Klimatizace LG - Klimatizace Toshiba - Tepelná Čerpadla - Autoklimatizace - Klimatizace

Klimatizace

Klimatizace je zařízení sloužící k tepelné úpravě  a  filtraci vzduchu v místnosti,   zejména
však slouží k ochlazování vzduchu, popř. k odvlhčování či vytápění (pokud je  klimatizace
vybavena tepelným čerpadlem ).
Systém  chlazení  klimatizace  funguje  na  principu chladničky.  Chladnička odebírá teplo
chlazenému prostoru a následně ho uvolňuje do místnosti (nejčastěji  výměníkem na zad-
ní straně).  Z  jednodušeně  řečeno  -  z jednoho prostoru  teplo odebírá  a do druhého jej
předává.
Klimatizace se skládá z venkovní jednotky, která obsahuje venkovní výměník , kompresor ,
elektrické silové části a z vnitřní jednotky, která obsahuje vnitřní výměník ,  ventilátor, ovlá-
dací elektroniku. Tyto jednotky jsou navzájem  propojeny  měděným potrubím  pro chladící
médium a elektrickým vodičem. Toto uspořádaní je nejběžnější.
Klimatizace ,  které  jsou  vybaveny tepelným čerpadlem , mohou  pracovat   i   reverzibilně
(na principu tepelného čerpadla vzduch - vzduch) a „nízkopontencionální“ teplo z vnějšího
prostředí „přečerpávat“ do prostředí vnitřního a tím vytápět danou místnost.

Typy klimatizace

nástěnná klimatizace

Nástěnné klimatizace lze snadno nainstlovat do malého prostoru, vyznačují se  výjímečně
vysokým chladícím výkonem.k dalším vlastnostem patří nízká hlučnost.

podstropní,parapetní klimatizace

Podstropní  /  parapetní  klimatizace  v závislosti, kolik  místa  máte k dispozici,mužete tyto
jednotky  instaloval  pod  strop, nebo na  podlahu. Směr  vertikálního  proudění chladného
vzduchu mužete nastavit pomocí dálkového ovladače.

kazetová klimatizace

Kazetové klimatizace se montují pod strop, používají se zejména v luxusnějších domácích
aplikacích, nebo  pro  komerční potřeby,  např. v restauracích,obchodech a konferenčních
místnostech.

kanalová-mezistropní do VZT klimatizace

Kanálové klimatizace - díky ukrytí ve stropě je tento typ vhodný k používání v místnostech,
kde je vyžadována sdružená,nebo individuální klimatizace pro budovy s mnoha místnostmi,
nebo halami, např. restaurace, koncertní síně a hotely.Instalace těchto jednotek nepřekáží
ani umístění svítidel ani uspořádaní místností:prostřednictvím instalace různých výustek lze
snadno provést renovaci interieru.

multi klimatizace

Tyto  klimatizace  jsou  nejideálnější  pro  rodiné domy,neboť se tak vyhnete nevzhledným
instalacím několika venkovních jednotek na venkovní fasádě vašeho domu.Jedním přístro-
jem ochladíte až 9 pokojový byt,nebo dům.
Klimatizace pozadi tlacitka